Бикове и крави. Целта на играта е да познаете четирицифреното число на противника. За целта правите предположения за числото. Като ако в предложеното от Вас число има цифра, която съставя числото на противника Ви получавате 1 крава. Ако пък цифрата е на една и съща позиция както и в предложеното от Вас число така и в числото на противника Ви, то получавате вместо 1 крава - 1 бик. Не се допуска повтаряне на цифри и използването на "0" като първа цифра

Пример :
числото на противника ви е: 2954:
вие предполагате 1234 - отговора, който ще получите е 1 бик и 1 крава.

"2" от вашето предположение се съдържа в търсеното число, но не е на точната позиция- 1 крава.
"4" от вашето предположение се съдържа в търсеното число и е на точната позиция - 1 бикПредположение Бикове Крави
Резултати: